030-7900915

Category Archives: ONLINE HANDBOEK

DE WET, RECHTEN EN PLICHTEN

Sinds 2011 staat in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) dat het hebben van een studentenraad op elke mbo-instelling verplicht is. Het bestuur van de school is verplicht om per school één centrale studentenraad in te stellen. Het bevoegd gezag, in dit geval het College van Bestuur (CvB), moet er voor zorgen dat een studentenraad zijn werk goed kan uitvoeren, bijvoorbeeld […]

Lees verder

VERGADEREN

Als lid studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld vergadert een studentenraad twee keer per maand met elkaar. Met het College van Bestuur moet je volgens de wet minstens twee keer per jaar vergaderen, maar meestal vergadert de studentenraad vaker met het CvB. Elke vergadering […]

Lees verder

ONDERHANDELEN

Vergaderen, zowel met elkaar, maar met name met het College van Bestuur, bestaat vaak uit onderhandelen. Zij willen iets besluiten wat jullie misschien niet willen, of juist andersom. Bij onderhandelen hebben de partijen verschillende doelen, maar ook een gemeenschappelijk belang. Dit geldt heel vaak voor de relatie tussen studentenraad en schoolleiding. Ze willen allebei een betere school, maar ze zijn […]

Lees verder

DE ACHTERBAN

Als studentenraadslid vertegenwoordig je je medestudenten, zij zijn jouw achterban. Vaak blijkt contact met de achterban moeilijk: niemand lijkt zich voor de studentenraad te interesseren. Op veel scholen lijkt de inspraak dan ook een zaak van een klein groepje actieve studenten. Gelukkig kan je de achterban wel om advies vragen. Hierover kan je lezen in dit hoofdstuk van […]

Lees verder

PRESENTEREN

Wanneer je eenmaal in de studentenraad zit, zul je geregeld een presentatie moeten houden. Als je bijvoorbeeld voor een groep studenten staat om de studentenraad te promoten, dan is het wel duidelijk dat je een presentatie geeft. Maar vaak weet je niet eens dat je aan het presenteren bent. Zo presenteer je bijvoorbeeld ook als je met een voorstel komt […]

Lees verder

PLANNEN MAKEN

 Met een werkplan organiseer jij de werkzaamheden van de studentenraad. Je gaat eerst nadenken over wat je wilt bereiken en vervolgens ga je dat uitwerken in een plan. Op deze manier zet je bepaalde lijnen uit. Het plan wordt voor een heel jaar geschreven worden maar een kortere periode is mogelijk. Om te beginnen kan een periode van een half […]

Lees verder

JOB-MONITOR

De JOB-monitor is het grootste onderzoek in Nederland naar de tevredenheid van studenten, uitgevoerd door JOB. Het onderzoek bestaat sinds 2001 en laat zowel zien hoe tevreden studenten zijn, als ook hoe deze tevredenheid in de loop van de jaren is veranderd. Elke twee jaar wordt een nieuw onderzoek gedaan, waarbij alle scholen worden uitgenodigd om mee te doen. Studenten […]

Lees verder