030-7900915

Home » ONLINE HANDBOEK » DE WET, RECHTEN EN PLICHTEN

DE WET, RECHTEN EN PLICHTEN

rechtenSinds 2011 staat in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) dat het hebben van een studentenraad op elke mbo-instelling verplicht is. Het bestuur van de school is verplicht om per school één centrale studentenraad in te stellen. Het bevoegd gezag, in dit geval het College van Bestuur (CvB), moet er voor zorgen dat een studentenraad zijn werk goed kan uitvoeren, bijvoorbeeld dat er verkiezingen gehouden worden en faciliteiten zoals een vergaderruimte. Daarnaast is er op jouw school een ondernemingsraad voor het personeel ook daar moet het CvB voor zorgen.

Download hier het hoofdstuk De wet, rechten en plichten.