030-7900915

Home » ONLINE HANDBOEK » ONDERHANDELEN

ONDERHANDELEN

cvbVergaderen, zowel met elkaar, maar met name met het College van Bestuur, bestaat vaak uit onderhandelen. Zij willen iets besluiten wat jullie misschien niet willen, of juist andersom. Bij onderhandelen hebben de partijen verschillende doelen, maar
ook een gemeenschappelijk belang. Dit geldt heel vaak voor de relatie tussen studentenraad en schoolleiding. Ze willen allebei een betere school, maar ze zijn het wel vaak oneens over hoe je dat voor elkaar krijgt. Bij onderhandelen probeert ieder partij, rekening houdend met zijn eigen achterban,voordelen voor zichzelf te regelen. Tegelijkertijd is het van belang de andere partij tevreden te stellen om toekomstige samenwerking mogelijk te maken.

Meer over onderhandelen en een handig stappenplan vind je in het volgende hoofdstuk.